Zimní DrS 2017


Úvod:

Kamenné hradby hraběcího města Sulno jsou potaženy černým suknem.
Ve městě panuje ponuré ticho, všichni jsou ostražití, lekají se vlastního stínu.

Jeden z nejvýznamnějších šlechticů, sám mocný Adalbert zmizel za bílého dne i se vším služebnictvem. Stává se všelico, ale on zmizel i s celou hradní věží.
Bez jediného zvuku, pohybu …

Hrad přišel o správní věž a na jejím místě se objevil bujně rostoucí tropický strom.
Hrabě nalezl v ten samý okamžik na svém stole úryvek básně na prastarém pergamenu:

Hvězdy schvátí bledý děs,
chví balvan se i zem,
červ do křoví a do zdi vlez,
když Bůh jde v hněvu svém.
Však pod bleskem-li neschýlí
se Upasový strom,
van lehký hravě docílí,
co nedokázal hrom!


Hrabě vyhlásil za svého nejvyššího správce oficiální smutek a mlčí. Významné síly království však svolávají všechny dobrodruhy, aby objasnili jeho zmizení, či ho dokonce našli.
Říká se, že jedni ho zachrániti chtějí, druzí ne tak úplně…

To bude krve …


Termín
2.-5.února.2017

Přihláška
V případě dotazů kontaktujte někoho z pořadatelů:

David Holšán, tel.:721342504
Jakub Holšán, kuba.simple@seznam.cz, tel.:720682221
Libor Holšán, skok@skokplzen.cz, tel.:777858051