Sportovní klub OK Plzeň

Sportovní klub OK Plzeň působí od roku 1999. Mezi naše hlavní aktivity patří jachting. Účastníme se každoročně několika námořních akcí a případně i mezinárodních závodů v jachtingu.

K dalším stálým aktivitám patří sálová kopaná.
Tréninky i utkání pořádáme v sokolovně TJ Bílá Hora, Nad štolou 716, Plzeň.

Pro naše členy i nečleny pořádáme dále sportovní pochody, letní tábory, Dračí doupě pro mládež a další sportovní události (viz aktuálně).